Sugestii de căutare

Senzori

Senzorii dumneavoastră de încredere

Monitorizarea unei valori limită sau realizarea unui circuit de control închis nu reprezintă o provocare pentru senzorii noștri, ci o activitate uzuală, desfășurată în condiții de maximă siguranță. Indiferent de aplicație! Produsele din gama DULCOTEST® sunt concepute în funcție de aplicaţiile vizate și garantează determinări exacte ale diverselor valori măsurate. Acestea sunt evidențiate în timp real și pot fi conectate cu ușurință și flexibilitate la diverse interfețe – prin sisteme tip by-pass, imersie sau fitinguri direct montate.

Produse

DULCOTEST® - Senzori pentru clor liber

Interval măsurare 0,01 – 200 mg/l, zona de măsurare specială până la 1.000 mg/l

Senzorii DULCOTEST® de clor liber pentru procese desfășurate consistent și fără incidente nedorite: DULCOTEST® asigură valori exacte și siguranţă maximă, acoperind un spectru larg de condiții impuse în acest domeniu și reprezentând opțiunea ideală pentru aplicația dumneavoastră! aflați mai multe

Avantaje

 • Cinci serii diferite de senzori și o multitudine de versiuni – pentru utilizare în cele mai diverse condiții ale apei (pH, conţinut de sare, temperatură, contaminare cu substanţe chimice și impurităţi), utilizare în numeroase procedee de dezinfecţie: clor gazos, hipoclorit de sodiu, hipoclorit de calciu, electroliză, respectiv utilizare în intervale extinse, cuprinse între 0,01 și 1000 mg/l.
 • Coordonare eficientă a procesului – măsurări bazate pe metoda amperometrică, precise și realizate în timp real (timp scurt de răspuns)
 • Fără perturbări datorate turbidității sau pigmentării - principiul de măsurare bazat pe metoda amperometrică
 • Punct zero stabil
 • Fără perturbări datorate influenței temperaturii – compensare adecvată a valorii acesteia
 • La senzorii cu electrozi de măsură cu membrană: Dependență redusă față de debit, substanţe conţinute în apă și medii cu potențial peliculogen. Utilizare îndelungată garantată de electrozii cu membrană, precum și de condițiile electrochimice specifice electrolitului. Astfel se menţin condiţiile optime de măsurare - independent de condiţiile specifice procesului inițializat. Întreţinere convenabilă și deloc costisitoare – membrane cu calote detașabile

DULCOTEST® - Senzori pentru clor total disponibil

Interval măsurare: 0,01 – 10 mg/l

Dezinfecţia apei din piscine cu senzorii DULCOTEST® - optimizaţi în funcție de aplicație - concepuți pentru evaluarea clorului total existent. Valori măsurate cu exactitate și siguranţă garantată în timpul utilizării acestor senzori. aflați mai multe

Avantaje

 • Senzor pentru clorul total disponibil şi adecvat şi pentru combinaţia electrolizei inline cu derivatele acidului clor(izo)cianuric
 • Poate fi utilizat şi ca senzor pentru clor liber fără perturbaţii în cazul prezenţei acidului cianuric
 • Coordonare eficientă a procesului prin măsurări bazate pe metoda amperometrică, precise şi realizate în timp real (timp de reacţie)
 • Fără perturbări datorate turbidității sau pigmentării - principiul de măsurare bazat pe metoda amperometrică
 • Punct zero stabil
 • Fără perturbaţii cauzate de influenţa temperaturii pe baza compensării integrate a valorii temperaturii

DULCOTEST® - Senzori pentru clor total

Interval măsurare: 0,01 – 10 mg/l

Măsurați fiabil clorul total cu senzori DULCOTEST® pentru clor total cu utilizare multiplă. Valorile măsurate exacte și siguranța înaltă la monitorizare și proces sunt garantate. aflați mai multe

Avantaje

 • Utilizare pentru majoritatea tipurilor de apa (ca valoare pH, conținut de săruri, temperatura, nivelul de agenți poluanți)
 • Coordonare eficientă a procesului – măsurări bazate pe metoda amperometrică, precise și realizate în timp real (timp scurt de răspuns)
 • Fără perturbări datorate turbidității sau pigmentării - principiul de măsurare bazat pe metoda amperometrică
 • Fără perturbări datorate influenței temperaturii – funcție integrată de compensare a temperaturii
 • Dependență redusă față de debit și de sensibilitatea încrucișată - electrozi cu înveliș membranar
 • Utilizare îndelungată garantată de electrozii cu membrană, precum și de condițiile electrochimice specifice electrolitului. Astfel se menţin condiţiile optime de măsurare - independent de condiţiile specifice procesului inițializat.

DULCOTEST® - Senzori pentru pH

Interval măsurare: 0 – 14

Determinarea sigură a valorii pH-ului cu senzori DULCOTEST®: valori măsurate în timp real, exacte, fiabile și adaptate în funcție de aplicaţiile desfășurate. valori măsurate în timp real, exacte, fiabile și adaptate în funcție de aplicaţiile desfășurate. aflați mai multe

Avantaje

 • Măsurarea precisă și fiabilă a valorii pH-ului facilitează procese desfășurate în mod eficient și sigur
 • Diversele tipuri de senzori facilitează utilizarea fiabilă în cadrul unor aplicaţii cât se poate de variate
 • Durata extinsă de funcționare este garantată chiar de calitatea materialului din care sunt confecționate sticlele și membranele și, nu în ultimul rând, de sistemul de referinţă stabil și de modul optimizat de fabricare a acestor senzori. Avantajul tuturor acestor caracteristici este minimizarea evidentă a timpilor de inactivitate temporară și a cheltuielilor de întreţinere aferente
 • Timpi scurți de depozitare și livrare rapidă, în timp util – senzorii de pH pot fi exploatați la cote maxime de îndată ce au fost achiziționați (senzorii de sticlă încep să se degradeze imediat după ce au ieșit din etapa de fabricaţie)
 • Fitinguri, racorduri și cabluri cu lungimi speciale – disponibile la cererea utilizatorului
 • Reglaje speciale și logo-uri personalizate pentru partenerii OEM

DULCOTEST® - Senzori pentru Redox

Domeniul de măsurare tipic -1.500...+1.500 mV; domenii mai mari, posibile în funcție de aparatul de măsurare.

Determinarea sigură a valorii Redox-ului cu senzori DULCOTEST®: valori măsurate în timp real, exacte, fiabile și adaptate în funcție de aplicaţiile desfășurate. Compatibilitate garantată atât cu procesele de tratare a apei – în general - cât și cu cele mult mai complexe, de exemplu cele din sectoarele industriale ce impun condiții severe și stricte în acest domeniu. aflați mai multe

Avantaje

 • Măsurarea precisă și fiabilă facilitează ghidarea eficientă și siguranţa înaltă a procesului
 • Selecția mare de tipuri de senzori cu diverse construcții facilitează utilizarea fiabilă în multe aplicații
 • Timpii lungi de oprire se ating prin calitatea selectată a materialului sticlei pentru electrozii de măsură și diafragme, ca și printr-un sistem de referință stabil. Avantajul tuturor acestor caracteristici este minimizarea evidentă a timpilor de inactivitate temporară și a cheltuielilor de întreţinere aferente
 • Timpii de depozitare scurți și livrarea rapidă facilitează utilizarea în scurt timp facilitează cea mai bună epuizare posibilă a duratei de viață a senzorilor (îmbătrânirea începe la toți senzorii de sticlă imediat după producție)
 • Fitinguri, racorduri și cabluri cu lungimi speciale – disponibile la cererea utilizatorului
 • Reglaje speciale și logo-uri personalizate pentru partenerii OEM

DULCOTEST® - Senzori pentru dioxid de clor

Interval măsurare: 0,01 – 10 mg/l

Determinarea sigură a valorii dioxidului de clor cu senzorii DULCOTEST®: valori măsurate în timp real, exacte, fiabile și adaptate în funcție de aplicaţiile desfășurate (oxidare și dezinfecţie). aflați mai multe

Avantaje

 • Sunt disponibile trei versiuni distincte de astfel de senzori – fiecare versiune fiind optimizată în funcție de aplicaţie
 • Coordonare eficientă a procesului – măsurări bazate pe metoda amperometrică, precise și realizate în timp real (timp scurt de răspuns)
 • Fără perturbări datorate turbidității sau pigmentării - principiul de măsurare bazat pe metoda amperometrică
 • Fără perturbări datorate influenței temperaturii – compensare integrată / externă a valorii acesteia
 • Dependență redusă față de debit și de sensibilitatea transversală - electrozi cu înveliș membranar
 • Durată îndelungată de funcționare garantată de electrozi. Astfel se menţin condiţiile optime de măsurare independent de particularitățile proceselor aflate în curs de desfășurare Astfel se mențin condițiile optime de măsurare independent de condițiile de proces

DULCOTEST® - Senzori pentru ozon

Interval măsurare: 0,02 – 2 mg/l

Determinarea sigură a valorii ozonului în procesele de oxidare și dezinfecţie cu senzorii DULCOTEST®: măsurate în timp real, exacte, fiabile și adaptate în funcție de aplicaţiile desfășurate (oxidare și dezinfecţie). aflați mai multe

Avantaje

 • Sunt disponibile două versiuni distincte de astfel de senzori – fiecare versiune fiind optimizată în funcție de aplicaţie
 • Coordonare eficientă a procesului – măsurări bazate pe metoda amperometrică, precise și realizate în timp real (timp scurt de răspuns)
 • Fără perturbări datorate turbidității sau pigmentarii - principiul de măsură amperometric.
 • Fără perturbări datorate influenței temperaturii – funcție integrată de compensare a temperaturii
 • Dependență redusă față de debit, de sensibilitate transversală, de substanțe prezente în apă sau de agenți peliculogeni - electrozi cu înveliș membranar
 • Durată îndelungată de funcționare garantată de electrozi. Astfel se menţin condiţiile optime de măsurare independent de particularitățile proceselor aflate în curs de desfășurare Astfel se mențin condițiile optime de măsurare independent de condițiile de proces

DULCOTEST® - Senzori de conductivitate

Interval măsurare: 0,01 µS/cm – 2.000 mS/cm

Senzori de conductivitate proces desfășurate consistent și fără incidente nedorite: DULCOTEST® acoperă un spectru larg de condiții impuse în acest domeniu și reprezintă opțiunea ideală pentru aplicația dumneavoastră! aflați mai multe

Avantaje

 • 27 de tipuri diferite de senzori, fiecare versiune fiind optimizată în funcție de aplicaţie, cu raport preţ/randament excelent: domeniu de măsură, temperatură, rezistenţă chimică, compatibilitate cu impurităţile existente și conectare consistentă la procesul desfășurat
 • De la senzorii conductivi simpli, cu 2 electrozi, și până la senzorii de ultimă generație, fabricați pentru aplicaţii cât mai variate şi exactitate maximă, care se bazează pe principiul de măsurare prin metode inductive
 • Măsurarea precisă și fiabilă facilitează ghidarea eficientă și siguranţa înaltă a procesului
 • Intervalele scurte de întreţinere reduc timpul de inactivitate și asigură disponibilitatea valorilor măsurate
 • Seturi complet preasamblate – fitinguri și senzori - pentru montaj eficient, simplu și rapid
 • Timpii de livrare foarte scurţi fac posibilă înlocuirea la timp a pieselor uzate.

DULCOTEST® DULCO® turb C - Turbidimetre pentru determinarea gradului de turbiditate

Domeniu măsurare 0 - 1.000 NTU

DULCOTEST® DULCO® turb C - pentru determinarea gradului de turbiditate: Aparat de măsură compact, având la bază principiul de măsurare a nivelului de dispersie a luminii. Interval de măsurare extins și diverse versiuni și execuţii - toate în conformitate cu prevederile standardelor ISO și EPA - cu / fără funcție de autocurăţare. aflați mai multe

Avantaje

 • Turbidimetre compacte, prevăzute cu senzor, cuvă pentru proba de apă și aparat de măsură integrat – de unde rezultă și o mare economie de spaţiu, respectiv un montaj simplu și rapid și o utilizare intuitivă.
 • Domeniu de măsură cu dinamică mare - între 0,02 și 1.000 NTU – ceea ce facilitează folosirea pe scară largă, în absolut toate etapele de tratare a apei potabile. Compatibilitate garantată inclusiv cu procesele de monitorizare a apelor reziduale din stațiile de epurare. Instrumente ideal pentru monitorizarea ruperii sau fisurării filtrelor.
 • Timp de reacţie rapid garantat de cuva cu volum mic.
 • Măsurări stabile pe timp îndelungat, chiar și în apele contaminate, prin curăţarea opţională a cuvei prin metoda bazată pe ultrasunete.
 • Calibrare rapidă și simplă la faţa locului - standarde de calibrare disponibile opţional, preasamblate și stabile în timp.

DULCOTEST® - Senzori pentru acid peracetic

Interval măsurare: 1 –2.000 mg/l

Măsurarea concentrației acidului peracetic cu senzorii DULCOTEST®: Precis și fiabil pentru dezinfecție în aplicațiile sensibile la siguranță din branșele industriei alimentare, farmacie și medicină. Poate fi folosită în prepararea apelor uzate. aflați mai multe

Avantaje

 • Coordonare eficientă a procesului – măsurări bazate pe metoda amperometrică, precise și realizate în timp real (timp scurt de răspuns)
 • Fără perturbări datorate turbidității sau pigmentării - principiul de măsurare bazat pe metoda amperometrică
 • Folosirea senzorilor în prezenţa apei oxigenate fără sensibilitate transversală
 • Folosirea senzorilor la prezența substanțelor conținute în apă, agenți tensioactivi și medii care formează sedimente fără deteriorarea membranei
 • Folosirea senzorilor în procesele de dezinfecție tip CIP (Cleaning-in-Place) și în cazul răcitoarelor (îmbuteliere)
 • Punct zero stabil – fără deplasare

DULCOTEST® - Senzori pentru brom

Interval măsurare: 0,01 – 10 mg/l

Măsurarea bromului cu senzorii DULCOTEST®: procese sigure de dozare garantate de dezinfecția cu brom. Senzori extrem de robuști, cu aplicabilitate indiferent de proprietățile apei tratate. aflați mai multe

Avantaje

 • Coordonare eficientă a procesului – măsurări bazate pe metoda amperometrică, precise și realizate în timp real (timp scurt de răspuns)
 • Utilizare în ape cu proprietăți diferite (impurități, pH, săruri, temperatură).
 • Fără perturbări datorate turbidității sau pigmentarii - principiul de măsură amperometric.
 • Fără abateri și valori inconsistente, datorita punctului zero stabil
 • Fără perturbări sub influenta temperaturii, datorita sistemului integrat de compensare eficientă a temperaturi
 • Dependență redusă în raport cu debitul și cu sensibilitatea încrucișată a substanțelor din apă, datorită electrozilor cu înveliș membranar.

DULCOTEST® - Senzori pentru fluoruri

Interval măsurare: 0,05 – 100 mg/l

Determinare exactă a fluorurii cu senzori DULCOTEST® la monitorizarea apei potabile și a apelor uzate, potrivit până la valori pH de 9.5. aflați mai multe

Avantaje

 • Coordonare eficientă a procesului prin măsurări precise bazate pe metoda potenţiometrică în timp real (timp scurt de reacţie)
 • Utilizare recomandată până la pH cu valori de 9,5
 • Utilizarea cristalelor selective LaF3 selectiv asigură eliminarea inconsistențelor cauzate de sensibilitatea transversală
 • Fără perturbări din cauza influenţei temperaturii datorită unei compensări externe deosebit de rapide a valorilor de temperatură
 • Fără perturbări ca urmare a modificărilor valorilor debitului - pe baza principiului potenţiometric
 • Punere în funcţiune rapidă garantată de metoda potenţiometrică

DULCOTEST® - Senzori pentru peroxid de hidrogen

Interval măsurare 0,2 – 2.000 mg/l, zone de măsurare specială până la 100.000 mg/l

Determinarea sigură a valorii peroxidului de hidrogen cu senzorii DULCOTEST®: Determinarea eficientă și fiabilă a concentrației de peroxid de hidrogen - utilizabilă la diferite aplicații. aflați mai multe

Avantaje

 • Coordonare eficientă a procesului prin măsurări bazate pe metoda amperometrică, precise şi realizate în timp real (timp de reacţie)
 • Fără perturbări datorate turbidității sau pigmentării - principiul de măsurare bazat pe metoda amperometrică
 • Punct zero stabil – fără deplasare
 • Fără perturbaţii cauzate de influenţa temperaturii pe baza compensării valorii de temperatură
 • Dependenţă redusă în raport cu debitul şi cu sensibilitate încrucişată prin electrozi cu înveliş membranal
 • Punere în funcţiune rapidă - timp scurt de pornire

DULCOTEST® Senzori pentru oxigen dizolvat

Domeniul de măsurare: 0,05 – 10 mg/l şi 0,1 – 20 mg/l

Măsurarea precisă a oxigenului dizolvat cu ajutorul senzorilor DULCOTEST® - un domeniu foarte larg de utilizare, de la monitorizarea apelor bogate în oxigen, cum ar fi apa de suprafaţă sau apa potabilă, până la controlul fiabil al concentraţiilor scăzute de oxigen în ventilarea vaselor de aerare din fosele septice. aflați mai multe

Avantaje

 • Coordonare eficientă a procesului prin măsurări online precise şi realizate în timp real
 • Conexiune diversificată, optimizată a senzorilor la proces
 • Efort minim de întreţinere curentă prin principiul de măsurare optic la tipul DO 3
 • Sensibilitate maximă de măsurare prin principiul de măsurare amperometric la tipul DO 2
 • Compensarea influenţei temperaturii pe baza măsurării integrate a temperaturii (Pt 1000)
 • Dependenţă redusă în raport cu debitul şi cu sensibilitate încrucişată prin electrozi cu înveliş membranal

DULCOTEST® - Senzori pentru clorit

Interval măsurare: 0,02 – 2 mg/l

Măsurarea cloritului cu senzorii DULCOTEST® se traduce prin procese sigure de dozare garantate de acest tip de dezinfecție. Senzori eficienți, cu aplicabilitate în procesele de tratare a apei. aflați mai multe

Avantaje

 • Coordonare eficientă a procesului – măsurări bazate pe metoda amperometrică, precise și realizate în timp real (timp scurt de răspuns)
 • Fără perturbări datorate turbidității sau pigmentării - principiul de măsurare bazat pe metoda amperometrică
 • Nicio sensibilitate transversală în prezenţa dioxidului de clor, a clorului și a cloritului
 • Sensibilitate mare - până la 0,5 ppm (modelul CLT 1-mA-0,5 ppm) – de exemplu în hidrocentrale
 • Dinamică mare a domeniului de măsurare - până la 2 ppm pentru alte aplicaţii în combinaţie cu procesele de tratare cu dioxid de clor și în special pentru verificarea calităţii generatoarelor de dioxid de clor (model CLT 1-mA-2 ppm)
 • Punct zero stabil – fără deplasare

DULCOTEST® - Senzori de temperatură

Domenii de măsurare 0 – 100 °C

Temperatură măsurată cu senzori DULCOTEST®: determinarea directă a temperaturii sau compensarea valorii acesteia în timpul stabilirii valorii pH-ului, fluorului, conductivităţii, dioxidului de clor sau a peroxidului de hidrogen. aflați mai multe

Avantaje

 • Pt 100 sau Pt 1000, în funcţie de aplicaţie și condiții de măsură și precizie
 • Design stabil, de dimensiunea unui senzor standard de pH, cu integrarea elementului senzorului într-un manșon confecționat din sticlă inertă din punct de vedere chimic.
 • Instalare simplă în armăturile deja existente - filet PG 13.5 – în mod similar identică cu cea a senzorilor standard de pH.
 • Transmiter cu și fără afișaj/operare - pentru transmiterea /convertirea semnalului primar într-un semnal 4-20 mA și pentru ca acesta să poată ajunge la o unitate centrală de comandă (PLC).

Contactați-ne

Verder Romania SRL

Distribuitor autorizat al ProMinent GmbH
office@verder.ro

»Echipa mea vă stă în orice moment la dispoziţie. Nu ezitaţi să ne trimiteţi solicitarea dumneavoastră.«

+40 213 354592  Trimitere cerere   

Închidere formular

Cererea dvs.

Informații personale


alt produs +
Atașament fișier Mărime fişier max 10 MB.
Încărcare Alte fișiere

Informații personale


Vă rugăm să verificați informațiile și să completați toate câmpurile obligatorii.
*Câmpuri obligatorii

Verificare și trimitere


Informații personale:
Adresare
Titlu
Nume  
Prenume  
Firmă
Număr client
Adresă de email
Număr de telefon
Stradă
Număr
Localitate  
Ţară
Apel de răspuns Da

Pas înapoi

Aplicaţii

1 2 3 4 5

ProMinent Newsletter - cele mai noi știri, adaptate pentru tine! Abonează-te acum